Produkt dodany do Twojego koszyka! Produkt usunięty!

zostal dodany do Twojego koszyka.

Aktualna wartość koszyka = | Do darmowej dostawy brakuje: Darmowa dostawa gwarantowana

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Hagi sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Polskie Mosty Technologiczne. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.